Eğitim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Toplantı Yönetme Yeterliliği

Vicdan Altınok

Abstract


Günümüz eğitim ziyaretinde iş Amaçlı dağıtımı Kurulan örgütlerde Yöneticilerin Etkili olabilmesi, KATILIMCI Yönetimi oluşturabilmesi ziyaretinde Etkili Örgütsel bütünleşmeyi sağlayabilmeleri Açısından Toplantı yönetimini iyi bilmeleri ziyaretinde tr iyi sekilde yönetebilmeleri Gerekmektedir. Öneri paylaşımına ziyaretinde Görüş Toplantı tr az on iki insanın ortak amaç doğrultusunda Bir Bir araya gelerek hareket etmesine, fikir, Etkili iletişime, ortak misyon ziyaretinde vizyon oluşumuna Katkı saglamaktadir. Toplantılardan Istenilen verimin Elde Edilmesi imkb Etkili Bir Toplantı Yönetimi ile sağlanabilecektir. Bu çalışmada, Toplantı yönetiminde Yöneticilerin Toplantı Amacının belirlenmesi, Toplantı hazırlık Süreci, Toplantının uygulanması ziyaretinde Toplantının değerlendirilmesi boyutlarına İlişkin yeterlik düzeyleri uzerinde durulmuştur. Tarama modelinde Olan ARAŞTIRMANIN evrenini Ankara ilindeki Ortaöğretim kurumlarından Mesleki ve teknik, imam hatip liseleri hariç güzel sanatlar, Çankaya, Yenimahalle, Mamak A.Ş. ilçelerinde Bulunan Ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici oluşmaktadır öğretmenlerden ettik. Çalışmanın örneklem grubu yönetici (321) ziyaretinde yardımcısı ziyaretinde yönetici (165) öğretmenden oluşmaktadır. Çalışma grubuna araştırmacı Tarafından geliştirilen "Toplantı Yönetme yeterliği" ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda "Toplantı Amacının belirlenmesi", "Toplantıya hazırlanma Süreci", "Toplantıyı uygulama" ve "Toplantıyı değerlendirme" boyutlarında Ortaöğretim okul Yöneticileri, yönetici algılarına gore "çok", ögretmen algılarına gore "orta" düzeyde Yeterli bulunmustur.

 

Anahtar Kelimeler : Toplantı, yönetim, Toplantı Yönetimi, yeterlik

 


Keywords


Toplantı,yönetim, toplantı yönetimi, yeterlik

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Electronic International Journal of Education, Arts, and Science (EIJEAS)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN  2378-0991 (online)